Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Værdigrundlag


 Vision:

Sall Friplejehjem er et hjem, hvor det enkelte menneske skal føle sig velkommen. 

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer, og vi ser og respekterer det hele menneske. 

Hos os er der plads til alle, vi er rummelige og møder folk med et smil og med venlighed. 

Vi er et hjem med sociale fællesskaber og drager omsorg for både beboerne, pårørende og medarbejderne.  

 

Værdigrundlag: 

 

KVALITET – RESPEKT – TRIVSEL – SUND FORNUFT 

 

Kvalitet – er for os: 

 

·         At vi yder pleje og omsorg af høj standart. Personalet er fagligt kompetent og yder god og kærlig pleje med omsorg og nærvær. 

·         At beboerne bliver mødt på en anerkendende måde, både i ord og handling.

·         At personalet er nærværende og mestrer en god kommunikation. 

·         At personalet har fokus på opgaven og brugen hinanden på tværs af faggrænser. 

·         At vi tilpasser aktiviteterne efter den enkelte beboers ønsker og behov. 

·         At hver beboer har faste kontaktpersoner. 

·         At beboerne får god hjemmelavet mad, og at måltiderne indtages i en god atmosfære, hvor personalet spiser med. 

·         At vi er et åbent plejehjem med god kontakt til lokalområdet, positivt samarbejde med de mange frivillige og med de nærtliggende institutioner (skolen og børnehaven). 

·         At der er rig mulighed for udeliv i landlige omgivelser, hvor der er gedefold, hønsehus, drivhus, højbede, urtehave, grillplads m.m. 

 

Respekt – er for os: 

 

·         Vi respekterer det liv, beboerne har levet og den måde, de ønsker at leve på nu. 

·         Vi fokuserer på, at hver enkelt beboer har mulighed for at fortsætte det liv, som den enkelte ønsker, med størst mulig selvbestemmelsesret og livskvalitet.

·         Vi ser mennesket før opgaven. 

·         Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og rummer forskelligheden og mangfoldigheden. 

·         Vi respekterer beboerne ud fra egen opfattelse af, hvad der giver deres liv mening og kvalitet. 

·         Vi er åbne og lydhøre overfor den enkelte beboers ønsker. 

·         Vi søger kendskab til den enkelte beboers livshistorie, så vi herigennem kan sætte beboerens ønsker og behov i centrum. 

·         Vi vægter samarbejdet med pårørende højt. Vi anser det for vigtigt, at de bliver hørt, så de kan bidrage med det bedste billede af beboernes opfattelse af livskvalitet. 

 

Trivsel – er for os: 

 

·         At vi har glade beboere og medarbejdere, som er tilfredse med deres hverdag. 

·         At der er plads til tæt social kontakt, omsorg og kærlighed. 

·         At der er gode hverdagsoplevelser, og at plejehjemmet emmer af hjemlig hygge. 

·         At vi vægter måltidsfællesskabet højt, hvor vi prioriterer god tid til maden, fællessang og socialt samvær. 

·         At vi byder på mangeartede aktiviteter, der kan tilrettes den enkelte beboers ønsker og behov. 

·         At vi mødes på tværs af generationer eks. med skolen, der kommer og laver mad, gymnastik med børnehaven, babysalmesang m.m. 

·         At vi benytter enhver lejlighed til at gøre hverdagen til en fest.

·         At der er mulighed for at dyrke motion eks. ved at bruge gangstien rundt om plejehjemmet, gymnastik hver uge og gåture i lokalområdet. 

·         At vi har vores egen bus, så vi kan komme på udflugter, indkøbsture m.m.

·         At det er et godt og trygt sted at bo. 

 

Sund fornuft – er for os: 

 

·         Evnen til at tænke klart, bedømme og udvise omtanke for at kunne handle i de situationer, der opstår. 

·         At kunne give den rigtige hjælp og vejledning på det rigtige tidspunkt, så beboerne ikke føler sig presset eller overrumplet over nye tiltag. 

·         Evnen til af egen fri vilje at beslutte sig, efter en vurdering af kompleksiteten i det, man står over for.