Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Historie

Fra ide til virkelighed

Udsprunget af et borgermøde i Sall i februar 2011, hvor et friplejehjem fik første prioritet, har en arbejdsgruppe arbejdet med virkeliggørelse af denne vision.

Arbejdsgruppens medlemmer har tilfælles at ville skabe et anderledes plejehjem med egen bestyrelse og uden kommunale og tidsmæssige begrænsninger. Et hyggeligt hjem med masser af lys, beliggende i landlige omgivelser med dyrehold, lysthus, sansehave m.m. samt mulighed for, at selv svage beboere kan komme udendørs. Det er samtidig vigtigt for os at skabe et hjem, hvor pårørende og andre har lyst til at færdes og være en naturlig del af hjemmet, så stedet kan summe af liv.

Arbejdsgruppens mål er at skabe et eftertragtet plejehjem, der dækker et større opland.

Plejehjemmet tænkes bygget til 24 beboere.

For at en borger kan tildeles en plejehjembolig, er det bopælskommunen der visiterer borgeren. Herefter kan borgeren frit vælge plejehjem, og prisen for at bo på friplejehjem er den samme som i det kommunale system.
De ansatte skal være fagligt kompetente og have hjertet på rette sted i arbejdet med de gamle, hvor vore værdier er: kvalitet, respekt, trivsel og sund fornuft.