Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Tilsyns rapporter

Rapport fra det kommunale tilsyn:

Tilsynsrapport fra det Kommunale tilsyn 23. marts 2023 kan ses på PDF her

Tilsynsrapport – Styrelsen for patientsikkerhed (Insulin 2024) kan ses på PDF her

Tilsynsrapport 2017 – Sall Friplejehjem – Favrskov Kommune – Endelig rapport

Rapport fra det Kommunale tilsyn september 2020 kan ses på PDF her

Rapport fra det Kommunale tilsyn april 2021 kan ses på PDF her

Her er et link til rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Tidligere kaldet Embedslæge tilsyn)

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/tilsynsrapporter-for-tilsyn-med-hjemmepleje,-hjemmesygepleje-og-plejehjem/~/media/226D136BAEA44BA98DC727B67416B460