Sall Friplejehjem
Kontakt: 87 49 11 00

Tilsyns rapporter

 

Rapport fra det kommunale tilsyn:

Tilsynsrapport 2017 – Sall Friplejehjem – Favrskov Kommune – Endelig rapport

Rapport fra det Kommunale tilsyn september 2020 kan ses på PDF her

 

Her er et link til rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed (Tidligere kaldet Embedslæge tilsyn)

https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/det-risikobaserede-tilsyn/tilsynsrapporter/tilsynsrapporter-for-tilsyn-med-hjemmepleje,-hjemmesygepleje-og-plejehjem/~/media/226D136BAEA44BA98DC727B67416B460.ashx